Özbekistan Asgari Ücret

5/5 - (1 vote)

Özbekistan asgari ücret ne kadar? Hangi ülkede asgari ücretin ne kadar olduğu insanların sık sık ilgisini çeken bir konudur.

Özbekistan Asgari Ücret

Özbekistan Asgari Ücret Ne Kadar?

Özbekistan için de bu durum sık sık düşünülür. Özbekistan asgari ücret her ülkede yıllara göre değişmektedir. Özbekistan asgari ücret ise 747,300 Somu olarak verilmektedir.

Özbekistan, Orta Asya’nın orta kesimine yer alır. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan ile komşudur. Toplamda 13 idari bölgesi yer almakta olup başkenti Taşkent’tir. Bu aynı zamanda Orta Asya’nın en büyük kentini meydana getirir.

Nüfus bakımından en yoğun ikinci şehri ise Semerkant’tır. Bu İpek Yolu üzerinde bulunmaktadır. Her vilayete bağlı 10 ile 12 arası ilçe olup toplamda 164 ilçesi, 20’ye yakın şehir tipi ilçesi yer almaktadır.

Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? yazımız da ilginizi çekebilir.

Özbekistan Nüfusu Ne Kadar?

Özbekistan nüfus olarak yaklaşık 29 milyonluk bir yapıya sahiptir. Nüfusun yoğunluğu incelendiğinde yüzde 80 bölümünü Özbeklerin, yüzde 5,5 oranını Rusların, yüzde 5’ini Taciklerin, Yüzde 3’ünü Karakalpakların, yüzde 1,5’ini de Tatarların meydana getirmektedir. Şehirlere göre nüfus ise aşağıda yer almaktadır;

 1. Taşkent: 4,940,900
 2. Harezm: 1,601,100
 3. Fergana: 3,229,200
 4. Namangan: 2,379,500
 5. Semerkant: 3,270,800
 6. Andican: 2,672,300
 7. Qarshi: 2,722,900
 8. Buhara: 1,683,800
 9. Tirmiz: 2,175,100
 10. Cizzak: 1,166,700
 11. Nukus: 1,680,900
 12. Nevai: 873,000

Özbekistan nüfus incelendiği zaman, ülke nüfusunun 144,890,500’ünün kırsal kesimde olduğu görülmektedir.  150,690,600’ü ise şehirde yaşamaktadır. Nüfusun yüzde 60 oranı 25 yaş altı olup okuma-yazma oranı yüzde 99,3’tür.

Özbekistan’da Başlıca Sektörler

Özbekistan ekonomisi incelendiğinde, başlıca sektörlerin tarım, sanayi, ulaştırma ve telekomünikasyon, Turizm ve Bankacılık gibidir. Özbekistan asgari ücret alım gücünün yüksek olmasında etkin rol oynamaktadır.

Özbekistan’da GSYİH’nin yaklaşık olarak yüzde 22 bölümünü bu sektör oluşturmaktadır. İş gücünün de yüzde 29 oranı burada istihdam edilir. Bu açıdan önemli bir yapısı yer almaktadır. Çiftlik şirketlerinin,

 1. Yüzde 63,7 oranı dekhkan çiftlik,
 2. Yüzde 34,1’i özel şirket,
 3. Yüzde 2,2’si devlet kuruluşudur. 

Toplam ihracat gelirinin yüzde 10-15 gibi büyük bir kısmını ise pamuk meydana getirmektedir. Ayrıca ipek, buğday, meyve ve sebze yetiştirilmekte, hayvancılık da gerçekleştirilmektedir. Özbekistan ekonomisi pamuk haricinde enerji, altın, demir, demir dışı metaller, tekstil ve gıda sektörlerinde de ihracat gerçekleştirmektedir.

Sanayi

Özbekistan ekonomisi içinde sanayi de önemli bir yere sahiptir. İthal ikameci sanayileşme modeli ile, ihracat potansiyeli düşük, yerel talebin az olduğu malları üreten bir sanayi yapısı yer almaktadır. Yabancılar da sanayi sektöründe,

 1. Yakıt ve enerji,
 2. Makine ve ekipman,
 3. Aydınlatma,
 4. Yapı malzemeleri,
 5. Gıda,
 6. Ulaştırma ve iletişim,
 7. Kamu tesisi,
 8. Kamu sağlık kuruluşları gibi alanlara yatırım yapmaktadır.

Özbekistan ekonomisi içinde sanayi, önde gelen alt sektörleri bakımından başlıca doğal gaz üretimi olmak üzere yakıt sanayi, başta otomobil olmak üzere makine ve ekipman, demir dışı metaller, hafif sanayi ve gıda işlenmesi & üretimi şeklindedir.

Özbekistan Asgari Ücret
Özbekistan Asgari Ücret

Ulaştırma ve Telekomünikasyon

Ulaştırma ve Telekomünikasyon da Özbekistan ekonomisi içerisinde, yapılan altyapı yatırımları ile son yıllarda büyük bir gelişme göstermiştir. Dijital istasyonlarda dönüşüm tamamlanmış olup mobil hizmetler de büyümektedir. Bunların yanı sıra hem şehirlerarası hem de uluslararası fiber optik hatların kurulması da planlanmaktadır.

Turizm

Özbekistan ekonomisi içerisinde turizmin önemi büyüktür. Çünkü ülkede tarihi anlamda önemli olan pek çok şehir yer almaktadır. Semerkant, Buhara, Hive, Kokand ve Şahrsabz bunlardan sadece bazılarıdır.

Tarihi turistik kentleri her sene pek çok yabancının ilgisini çekmekte olup 4000 üzerinde tarihi mekana sahiptir. Bunların yanı sıra ekolojik turizmin gelişmesi için yapılan çalışmalar, kayak alanları da vardır.

Yorum yapın