Doğalgaz Abonelik Ücretleri

5/5 - (1 vote)

Doğalgaz Abonelik Ücretleri konusunda 2023 yılına ait güncel bilgileri sizler için derledik. Yeryüzünün alt katmanlarında bulunan, petrol benzeri oluşan ve yanıcı özelliğe sahip olan gaza doğalgaz denilmektedir. Günümüz dünyasında birçok insan, çeşitli mekanlarda ısınmak adına doğalgaz kullanmaktadır.

Bilindiği üzere uzun yıllar önce genel olarak insanların ısınmasını sağlayan faktör kömür idi. Bu nedenle pek çok insan evlerinde ya da farklı mekanlarda soba kullanmakta ve kömür yakmakta idi. Kömür, çevreye oldukça fazla zarar veren bir madendir.

Bu sebepten ötürü çevre ve hava kirliliğine neden olmakta, bu ise uzun vadeli olarak insanların sıkıntı yaşamasına sebebiyet vermektedir. Daha sonraları ısınma için doğalgazın yaygınlaşması, insanların çok daha fazla rahat etmesini sağlamıştır. Doğalgaz kullanımı oldukça kolaydır ve çevreye de kömür kadar zararı bulunmamaktadır.

Birçok kişi, farklı bir eve geçtiklerinde Doğalgaz Abonelik işlemleri konusunda pek çok hususu merak etmektedir. İnsanların merak ettikleri konulardan bir tanesi de yeni yıla girilmesi sonrasında doğalgaz abonelik ücretlerinde bir artış olup olmadığıdır.

Öte yandan Doğalgaz Abonelik İptali de doğalgaz kullanan birçok insan tarafından bilgi sahibi olunmak istenen konulardan bir tanesidir. Doğalgaz abonelik ücretlerine ve doğalgaz abonelik iptalinin nasıl yapıldığına geçmeden önce doğalgaz ile ilgili bilinmesi gerekenleri açıklamak gerekmektedir.

2021 Doğalgaz Abonelik Ücretleri - 2022 Doğalgaz Abonelik Ücretleri

Merkezi Isıtma ve Bireysel Isıtma Sistemi Nedir?

Bütün binanın dairelerinde eşit şekilde ısınma sağlanması “merkezi ısıtma sistemi” olarak adlandırılmaktadır. Bu şekilde apartmanda bulunan bütün dairelerde aynı ısı ve sıcaklığa ulaşılmış olacaktır.

Merkez ısıtma sisteminin temel mantığı, merkezden ısıtmanın elde edilmesi ve bunun tüm dairelere aynı şekilde dağıtılmasıdır. Günümüzde birçok apartmanda merkezi ısıtma sistemi kullanılmaktadır. Konutlarda sıcak su temini ve ısıtma için ısı üretimi, dağıtımı ve tüketiminin bağımsız bir şekilde yapılmasına ise bireysel ısıtma sistemi olarak adlandırılmaktadır.

Bireysel ısıtma sisteminde sıcaklığı sağlayan pek çok cihaz bulunsa da genel olarak insanlar kombileri kullanmaktadır. Bu ise kişilerin doğalgaz ile ısınmaya dair pek çok şeyi bilmesi gerektiği anlamında gelmektedir.

Abone Bağlantı Bedeli

Doğalgaz Abonelik hususunda bilinmesi gereken hususlardan bir tanesi abone bağlantı bedelinin ne olduğudur. Dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gerekli olan proje, malzeme, işçilik, kontrol, onay harcamalarının -bu bedele sayaç da dahil- abone başına düşen bedel olarak değerlendirilmektedir.

Ön Ödemeli Sayaç

Abonenin bedelini daha önceden ödemiş olduğu miktarda doğalgaz tüketimine olanak sağlayan, Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği’ne bağlı ve dağıtım şirketinin sistemine uyum sağlamakta olan sayaç, ön ödemeli sayaç olarak adlandırılmaktadır.

Ön Ödemeli Sayaç Nereden ve Nasıl Alınır?

Ön ödemeli sayaç kurulmasına ve kullanılmasına izin verildiği zaman ön ödemeli sayaç dağıtım şirketi tarafından temin edilebilmektedir.

Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi

Doğalgaz Abonelik ile ilgili konulardan biri, Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Abonelik işleminin yapılmasından sonra yetkili tesisatçı şirketin iç tesisat işlemlerini tamamlayarak projeyi onaylatmasının ardından doğalgazı fiili bir şekilde kullanacak olan gerçek ya da tüzel kişilerin veya yetkili temsilcilerinin ilgili dağıtım şirketine müracaat ederek yaptıkları işleme Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi denilmektedir.

doğalgaz abonelik

Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi için Hangi Belgeler Gerekmektedir?

Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi için gerekli olan bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgeleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Merkezi Kullanım için:

 • Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapacak olan yetkili kişiye apartman sakinlerinin oy çokluğuyla verdikleri yetki kararının fotokopisi
 • Sözleşme yapacak olan kişinin nüfus cüzdanı beyanı
 • Sözleşmeyi yönetici ve bina dışından 3. bir kişi yapacaksa eğer noter onaylı vekaletname

Bireysel Kullanım için:

 • Başvuru yapacak olan kişi mülk sahibiyse tapunun, kiracıysa kira kontratının fotokopisi
 • Sözleşme yapacak olan kişinin nüfus cüzdan beyanı
 • Sözleşmenin 3. Şahıslar tarafından yapılması halinde noter onaylı vekaletname

Ticari Kuruluşlar için:

 • Mülk sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratının fotokopisi
 • Yetki belgesi, vergi levhası
 • İmza sirküleri ve kaşe
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin alakalı sayfası
 • Sözleşmenin 3. Şahıslar tarafından yapılacak olması durumunda ise noterden onaylı vekaletname

gerekmektedir. Bu belgeler ile birlikte gerçek ya da tüzel kişiler Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi için başvuru yapabilmektedir.

Güvence Bedeli

Doğalgazı fiili bir şekilde kullanmak üzere sözleşme yapmış olan kişilerden veya bunların yetkili temsilcilerinden alınan bedel, Doğalgaz Güvence Bedeli olarak adlandırılmaktadır. Dağıtım şirketleri, alacaklarını garanti edebilmek amacı ile mekanik sayaç kullanmakta olan abonelerinden bir kereye özgü güvence bedeli alabilmektedir. Fakat ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden bu bedel alınmamaktadır.

Sözleşme Yapılması Sonrasında Gaz Kullanımına Başlamak Mümkün mü?

Doğalgaz kullanan ya da kullanmaya başlayacak olan birçok insan konu ile ilgili detayları merak etmektedir. Merak edilen hususlardan bir tanesi de Doğalgaz Abonelik Ücretleri şeklindedir. Fakat bu konuyu açıklamadan önce Abone Kullanım Sözleşmesi yapılmasının ardından gaz kullanıma başlamanın mümkün olup olmadığını açıklamak gerekmektedir.

Sözleşmenin yapılması sonrasında doğalgaz dağıtım şirketinde görevli olan yetkili kişilerin gaz açılımını yapması gerekmektedir. Gaz açılımında önce doğalgaz kullanılırsa eğer usulsüz gaz kullanımı yapılmış olacağı için kullanıcıya ceza tahakkuk ettirilecektir.

Doğalgaz Açma İşlemi Ne Zaman Yapılmaktadır?

“Gaz Açma İşlemi” adına kişilerin tesisatçı firmanın Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Tesisat Kontrol Servisi’ne başvurması ve randevu alması gerekmektedir. Randevu zamanı geldiğinde gaz açma işlemiş tamamlanacaktır.

2023 Doğalgaz Abonelik Ücretleri Nedir?

Birçok insan, yeni yıla girilmesi sonrasında doğalgaz abonelik ücretlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak etmektedir. İnsanların öğrenmek istedikleri 2021 Doğalgaz Abonelik Ücretleri için şu şekilde bir açıklama yapılabilmektedir:

 • 2023 yılında uygulanacak olan abone bağlantı bedelinin üst sınırı 1366,44 TL + Damga Vergisi oldu.
 • Bağlantısı yapılacak olan sayaçlardaki bedel ise ücret sayaç tipine göre değişiklik göstermektedir 30 ila 306 TL arasında belirlenmiştir.
 • Yapılan bağlantı tipine göre bağlantı güvence bedelleri 42 TL ila 775 TL arasında değişmektedir.
 • İç tesisat işlem bedelleri 63 TL ila 482 TL arasında değişmektedir.
 • Doğalgaz Sayaç Açma – Kapama Bedeli ise 36 TL + KDV olarak belirlenmiştir.

Doğalgaz Abonelik İşlemleri Online Bir Şekilde Gerçekleştirilebilir mi?

Bilindiği üzere birçok işlemin internet ortamında yapılıyor olması, insanların doğalgaz abonelik işlemlerinin de online bir şekilde yapılıp yapılmayacağına dair bir soruşturma içerisinde olmasına neden olmaktadır. Doğalgaz Abonelik için kişilerin ilgili kurumlara gitmesi ve şahsen başvuru yapması gerekmektedir.

Yeni Bir Binaya Doğalgaz Aboneliği Nasıl Yapılır?

Doğalgaz ilk aboneliği için ilk önce kullanım yapılacak olan binanın adres bilgisi ve resmi kimlik ile dağıtım şirketine başvuru yapılması gerekmektedir. Eğer abonelik talebi uygun bulunursa “Bağlantı Sözleşmesi” adı verilen bir sözleşme imzalanır. Abonelik sözleşmesi için gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip resmi kimlik
 • Mülk sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise abone olunabileceğine dair mülk sahibinin imzasının bulunduğu imzalı dilekçe
 • Binada daha önce abonelik yapılmış ise tesisat numarası
 • Bina içerisinde 8 ya da daha fazla bağımsız bölüm varsa noter onaylı apartman karar defteri.

Doğalgaz Abonelik İptali Nasıl Yapılır?

Doğalgaz Abonelik İptali için kullanıcının ilgili dağıtım firmasının abone merkezine başvurması gerekmektedir. Konut aboneleri, online abonelik iptali hizmetinden faydalanabilmektedir. Kullanım sözleşmesinin sona erdirilebilmesi için kullanıcının dağıtım şirketine son kalan borcunu ödemesi gerekmektedir.

Bu konu ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruları “Yorumlar” bölümümüz aracılığı ile bizimle paylaşabilirsiniz.

Yorum yapın