Devlet Destekleri ve Hibe Krediler Neler?

Devlet Destekleri ve Hibe Krediler konusu 2022 yılı başında en çok aranan konulardan biridir. Ülkemizde yatırım yapmak isteyen girişimcilere şartları taşımaları halinde her yıl devlet destekleri verilmekledir. Ancak yatırımcılar ve girişimciler bu destek ve hibeler konusunda yeterince bilgi sahibi değillerdir. Devlet tarafından verilen bu destekler ekonomiye direk müdahale etmektedir. Aslında bu hibeler biraz müdahale aracı olarak da görülmektedir. Verilen bu teşvikler üretimin ve istihdamın gelişmesine katkıda bulunurlar.

Devlet Destekleri bunun yanında işletmelerin birbirleri ile rekabet edebilmelerini sağlamaktadır. Bu rekabet de istikrar ve büyüme olarak geri dönmektedir. Ülkemizde çok fazla kurum tarafından farklı projelere hibe programları uygulanmaktadır. Bu teşviklerde öncelikli olarak bölgesel ve sektörel olarak verilmektedir. Bununla beraber illerimizin gelişme öncelikleri ve potansiyelleri ön planda tutulmaktadır. Bölgesel teşvikler daha sık uygulanmaktadır.

Devlet Destekleri Ve Hibe Krediler Neler 2022
Devlet Destekleri Ve Hibe Krediler Neler 2022

Devlet Destekleri süresi, miktarı ve içerdiği konular her yıl düzenli olarak açıklanmaktadır. Her kurumun verilen destek ve teşviklerle ilgili açıklamaları ayrıntıları ile belirtilmektedir. Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesi de devletin öncelikli politikaları arasında yer almaktadır. Yenilikçiliği geliştirilmesi, çevrenin korunması ve işgücünün eğitilmesi devlet tarafından verilecek bu hibelerle sosyal alanlarda da ilerleme sağlamaktadır.

Türkiye’de bu anlamda yani gelişmişlik açısından bölgeler sıralanarak öncelikli olarak hangi sektörlerin teşvik edileceği belirlenmektedir. Yatırım için eğer teşvik alınacaksa yatırım teşvik belgesinin alınması gerekmektedir. Bu belge gerekli şartları taşıması halinde özel ve tüzel kişilere verilmektedir. Tarımdan sanayiye, sağlıktan eğitime kadar birçok alanda ve sektörde devlet teşviki bulunmaktadır.

Devlet Destekleri Hangi Sektörlerde Verilmektedir?

Hemen hemen her sektörde devlet teşvikleri verilmektedir. Teşvik ve hibe verilen sektörlerin başında tarım gelmektedir. Özellikle her yıl verilen kırsal kalkınma hibeleri çiftçilerimiz ve yatırımcılarımız için çok önemlidir. Kırsal kalkınma hibeleri kapsamında genellikle şu alanlarda hibe desteği bulunmaktadır.

  • Arı ürünleri ile arıcılık ile ilgili yapılan yatırımlar
  • Su ve ipek böceği yetiştiricilikleri
  • Aromatik ve tıbbi bitki yetiştirilmesi
  • Kooperatifler ve tarımsal kuruluşlar için makine parkları

Bu desteklerin yanı sıra daha önce yapılan yatırımların tamamlanmasına da teşvik verilmektedir. İşletmelerin kapasite artırımları ile modernizasyonlarında bu kapsamda değerlendirilebilir. Soğuk hava depoları gibi yine bu ürünlerin depolanması da teşvik kapsamındadır. Devlet teşvikleri nelerdir sorusuna verilen cevap bunlarla sınırlı kalmamaktadır. Sağlık, turizm, eğitim, ekonomi gibi birçok farklı alan ve sektörlerde devlet destekli olan hibeler mevcuttur.

Enerji üretim tesisleri, hastane yatırımları, özel okullara devlet yardımları, otel, atık geri kazanım tesisleri gibi iş dallarında da hibeler mevcuttur. Bazı devlet teşvikleri nakit para desteği şeklinde yapılmamaktadır. Daha çok devletin alacaklarından vazgeçmesi, indirime gitmesi biçiminde olmaktadır.

Hibe Krediler

Devlet Destekli Kredi

Kamu kurumları tarafından çeşitli alanlarda ve çeşitli zamanlarda Devlet Destekli Kredi verilmektedir. Öncelikli olarak hangi destekten faydalanılacağı belirlenmelidir. Verilen kredinin miktarı, vade süresi gibi içeriği ve şartları değişiklik göstermektedir. Faaliyet gösterilen alanlara göre farklılık göstermektedir.  Dolayısıyla yatırımcı tecrübeli olduğu, kendi faaliyetleri ile ilgili krediyi seçmek durumundadır.

Bu krediler devlet bütçesinden karşılanmaktadır. Yatırımcıları ve girişimcileri teşvik etmek, istihdamı artırmak en önemli amaçtır. Bu destekler geri ödemeli olabileceği gibi geri ödemesiz de olabilir. Başvuru şartlarını taşıyan, açıklanan kriterleri karşılayan yatırımcılar bu desteklerden yararlanmaktadır. Bu kredilerin ödenme şekilleri değişiklik gösterse de genelde kamu bankaları aracılığı ile ödenir. Bankaların ilgili kredi ile ilgili talep edeceği belgeler kendi içinde farklılık gösterebilir.

Hibe krediler için gerekli şartlar ilgili kurumlarca her yıl belirlenmekte ve duyurusu yapılmaktadır. Bireyler, küçük ve orta ölçekli işletmeler kendi sektörlerine uygun kredi paketlerini seçerek başvuru yapmalıdırlar. Başvuru sonrası onaylanan krediler bankalar aracılığı ile ödenmektedir. Ödeme planları da genelde devlet tarafından belirlenmektedir.

Yorum yapın