YHGM (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Nedir?

5/5 - (2 votes)

YHGM, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nedir? Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın bünyesinde 10 genel müdürlük vardır. Bunlardan bir tanesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü olup YHGM olarak da bilinmektedir.

Kurumda bir genel müdür, dört genel müdür yardımcısı ve 20 daire başkanlığı yer almaktadır. Bunların her biri birbirinden farklı bir yapıya sahiptir. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara, Çankaya içerisinde yer almaktadır.

Yönetim Genel Müdürlüğü Başkanlıkları Neler?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamında farklı daire başkanlıkları yer almaktadır. Bunlar farklı olduğu için ayrı ayrı tanımları ile beraber ele alınmalıdır;

 1. Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığı: Burasının birincil görevi bağlı kuruluşlarda yer alan kurum başkan, başkan yardımcıları, genel müdürlüleri, hukuk müşavirlerini, genel müdür yardımcılarını ve daire başkanlarının atamasını yapmaktır.
 2. Sağlık Tesisleri Yöneticileri Dairesi Başkanlığı: Burasının birincil görevi ilçe sağlık müdür, başkan, başkan yardımcısı, müdür yardımcıları, başhekim ve başhekim yardımcısına dair işlemlerdir.
 3. Sözleşmeli il Yöneticileri Dairesi Başkanlığı: Başkanlığın birincil görevi il sağlık müdür, başkan, ilçe sağlık müdürü, uzman ve başkan yardımcısına dair işlemleri kapsar.
 4. Özlük İşleri Daire Başkanlığı: Burasının birincil görevi emeklilik, sicil, hizmet takip ile işlemler olup aynı zamanda mal bildirimine dair işlerin yürütülmesi de vardır.
 5. Kadro ve Terfi Dairesi Başkanlığı: Kurumun birincil görevi kadrolar ile alakalı iptal, ihdas, tenkis, vize ve tahsis işleridir.
 6. Stratejik Personel Atama Dairesi Başkanlığı: Birincil sorumluluğu stratejik olan personellerin nakli ve atamasıdır.
 7. Destek Hizmetleri Dairesi: Birincil sorumluluğu merkez teşkilat binalarının onarma, aydınlatma gibi işlemlerini sağlamadır.
 8. Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığı: Birincil sorumluluğu: diğer hizmet sınıfına dair personellerin nakil, atama gibi işlemlerini yapmadır.
 9. Eğitim Görevlileri Dairesi Başkanlığı: Birincil sorumluluğu baş asistanların, eğitim görevlilerinin nakli ve ataması gibi işlemlerdir.
 10. Kura İşleri Dairesi Başkanlığı: Kurumun birincil sorumluluğu atamaya esas oluşturan kura işlemlerini gerçekleştirmedir.
 11. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı: Kurumun birincil sorumluluğu taşra ve merkez teşkilatında insan kaynaklarını planlamadır.
 12. Stratejik Personel Planlama Başkanlığı: Başkanlığın birincil sorumluluğu taşta teşkilatına dair strateji insan kaynaklarını planlamadır.
 13. Diğer Sağlık Personeli Atama Dairesi Başkanlığı: Başkanlığın birincil sorumluluğu diğer sağlık personelinin atma gibi işlemlerini yapmadır.
 14. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı: Başkanlığın birincil sorumluluğu genel müdürlüğün bütçesini planlamadır.
 15. Disiplin İşlemleri Dairesi Başkanlığı: Başkanlığın birincil sorumluluğu, personellere ilişkin disiplin hukuku gereği uygulaması isteyen işlemleri gerçekleştirmedir.
 16. İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı: Birincil sorumluluğu kozmik büro ve genel evrak işleridir.
 17. Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı: Başkanlığın birincil sorumluluğu genel müdürlüğe ilişkin yargı kararlarının uygulamasını sağlamadır.
 18. Yönetim İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı: Birincil sorumluluğu taşra ve merkez teşkilatı personeli için performans ölçütleri hazırlamadır.

Bunların yanı sıra Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına da sahiptir. Burasının birincil sorumluluğu, personellerin eğitim gereksinimlerine çözüm sağlamaktır.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ne Yapar?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ilişkin bu kurumun ne yaptığı, sık sık büyük bir soru işareti oluşturmaktadır. Bu bakımdan söz konusu genel müdürlüğün birçok görevi olmakla beraber bunlardan bazıları şöyledir;

 1. Genel arşiv hizmetlerinin  yürütmesini yapma
 2. Aydınlatma, temizlik, bakım, onarım, taşıma gibi gereksinimlere çözüm bulma
 3. Mali konular ile alakalı işleri yürütme
 4. Gereksinim duyulması halinde satın alma ve kiralama işlemlerini yapma
 5. Gereksinim duyulması halinde araç-gereç ve malzemelerin temini ile alakalı işlemleri sağlama
 6. Personelin özlük, atama ve emeklilik gibi işlemlerini gerçekleştirme
 7. İnsan gücü ve kaynağı planlamasını yapma

Bu bakımdan Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne iş yapar oldukça geniş bir görev listesine sahiptir. Yukarıda yer alan maddelere ek olarak, personellerin kapasite geliştirmesine dair çalışmaları da sağlamaktadır.

PDC Nedir?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü hakkında sorulan sorulardan bir tanesi de PDC olmaktadır. Bu kısaltma, Personel Dağıtım Cetveli’ni ifade etmektedir. Taşra teşkilatında çalışacak yardımcı sağlık ve yardımcı sağlık sınıfı çalışanların, unvan ve branşlara ilişin sayısını tespit eder. Bu yönüyle bir planlama çalışması oluşturur.

Personel Dağıtım Cetveli, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, düzenli aralıklar ile yayınlanmaktadır. PDC esas alınarak, alt bölge tayini yapılmaktadır.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nerede?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü adresi Ankara, Çankaya içerisinde yer almaktadır. Burada Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunabilir.

Bunun yanı sıra telefon numarası da yer almaktadır. Bunu merak edenler 0312 585 10 00 numarasını çevirebilir.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuraları

Sağlık Bakanlığı Kura, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden yayınlanmaktadır. Dolayısıyla bunların takip edilmesi oldukça kolaydır. Eğer resmi sitesi olan https://yhgm.saglik.gov.tr/?_Dil=1 adresine girerseniz, bunları yakından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda kura arşivine ulaşabilir, DHT Tebligatları alanına da bakabilirsiniz. Bunun dışında isterseniz,

 1. Kanunlar,
 2. Kanun hükmünde kararnameler,
 3. Yönetmelikler,
 4. Yönergeler,
 5. Genelgeler,
 6. Usul ve esaslar,

Konusunda mevzuatlar başlığından da ulaşabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi sitesinden aynı zamanda iç kontrol ve duyurular ekranına da girebilirsiniz.

YHGM Nerede?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara, Çankaya içerisinde yer almaktadır. Burada Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunabilir.

YHGM Telefon Numarası Nedir?

YHGM telefon ile ulaşmak için 0 312 585 10 00 numarasını arayabilirsiniz.

Yorum yapın