TKDK Başvuruları Yüzde 70 Hibe Desteği

Bu İçeriğe Oy Ver post

TKDK Destekleri, ülkemizin genelinde belirlenen illerde yapılması  planlanan yatırımlara devlet teşvikleri vermeyi IPARD-2 programı ile 2021 yılında son kez sağlayacaktır. Hayvancılıktan su ürünlerine kadar aklınıza gelebilecek birçok sektörde, canlılara yönelik yatırımları bulunan TKDK, kırsal alanda yapılan turizm faaliyetlerine kadar birçok projeyi desteklemektedir. Son yapılan güncelleme ile bitki altı ve üstü sebze meyve yetiştiriciliği işlenmesi gibi birçok işkolu tedbir kollarına eklenmiştir.

TKDK IPARD-2 Nelere Hibe Veriyor?

TKDK, IPARD-2 programı dahilinde Avrupa Birliği ile ortaklaşa düzenlenen projelerle 2014 yılından bu yana teşvik ve hibeler sağlamaktadır. Kapsam dahilinde olan illerde, kanatlı hayvancılık işletmelerinin kurulması ve geliştirilmesi, sebze ve meyvelerin soğuk hava depolarında saklanması ve daha sonrasında işlenip pazarlanması, süt ve et hayvancılığı ile alakalı besihaneleri kurulması ve modernize edilmesi, tarım makineleri ve ekipmanlarının alımlarının gerçekleştirilmesi, kırsal turizm ile alakalı yapılan pansiyon, motel ve otel yatırımlarına 2021 yılı sonuna kadar, IPARD-2  programı dahilinde hazırlanan projelerini sunan çiftçilerimiz, %50 ile %70 oranları arasında hibe alma imkanı bulmaktadır.

TKDK Destekleri
TKDK Destekleri

TKDK tarafından IPARD-2 programları ile 2021 yılında verilecek desteklerden faydalanmak için, belirlenmiş olan destek verilecek il sınırları içerisinde yer almanız ve devlet teşvikli tarımsal hibe almak için TKDK tarafından yayınlanacak IPARD 2 program çağrı ilanlarını  takip ederek başvuru yapmanız gerekmektedir. Devlet teşviki ile verilen destekler arasında yer alan hayvancılık kredisi veya tarımsal makine destekleri başta olmak üzere; kurum tarafından sunulan tüm desteklemeler, yayınlanan çağrı ilanları ile proje sahibi çiftçilere verilecektir.

TKDK Destekleri ilanları için email adresinizi kayıt ettirerek, TKDK tarafından açıklanan IPARD-2 çağrılarını ve ilanlarını mail adresinizdenhaber alabilirsiniz.

TKDK Desteklenen İller Hangileridir?

TKDK 2021 yılına kadar IPARD-2 programı kapsamında verilecek devlet teşvikleri için destek verilen iller, 2021 yılı itibarıyla 42’ye yükselmiştir. TKDK desteklenen iller; Diyarbakır, Balıkesir, Amasya, Afyon, Kahramanmaraş, Kars, Isparta, Hatay, Malatya, Ordu, Konya, Sivas, Şanlıurfa, Samsun, Trabzon, Van, Yozgat, Tokat, Ardahan, Ankara, Aksaray, Aydın, Ağrı, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Bursa, Elazığ, Erzincan, Karaman, Giresun, Kastamonu, Manisa, Mardin, Kütahya, Muş, Mersin, Nevşehir, Uşak, Deniz, Çorum ve Erzurum’dur.

TKDK 81 İlde Hizmet Vermeye Başlayacak

TKDK Destekleri
TKDK Destekleri

TKDK Desteklenen Sektörler Nelerdir?

Devlet tarafından sağlanan tarımsal hibe kredileri fırsatlarından faydalanan çok sayıda çiftçimiz, kendi işletmelerini kurmuştur. Birçok çiftçimizde var olan işletmelerini devlet teşvik kredi imkânlarını kullanarak modernize etmiş ve büyütmüştür. TKDK tarafından desteklenen sektörler 2021 yılında 3 ana başlıktan 201 tedbir kodu eklenerek 4 ana başlığı çıkarılmıştır.

Desteklenen sektörler aşağıda yer almaktadır;

101- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Yapısına Göre Yapılacak Yatırımlar

 • Et üreten tarımsal alanların desteklenmesi
 • Süt üreten tarım işletmelerine yapılan yatırımların desteklenmesi
 • Yumurta üreten tarımsal işletmelerin kurulması

103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması

 • Kanatlı et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
 • Su ürünü hayvanların işlenmesi ve pazarlanması
 • Meyve ve sebzelerin işlenmesi veya pazarlanması
 • Süt ve süt ürünlerin işlenmesi
 • Kırmızı et ürünlerinin işlenmesi

302 Çiftlik Faaliyetlerinin Kurulması Geliştirilmesi

 • Bitkisel ürünlerin çeşitlendirilerek üretilmesi ve pazarlanması
 • Arıcılık ürünlerin üretilmesi veya çeşitlendirilmesi
 • Zanaatkarlık gerektiren el ürünlerin üretilmesi
 • Kırsal alanda kurulacak olan turizm alanları
 • Makine parkları
 • Yenilebilir enerjiye yönelik yapılacak yatırımlar
 • Su ürünleri yetiştiriciliği
TKDK Destekleri
TKDK Destekleri

TKDK tarafından destek verilmekte olan tedbir kodlarına, TKDK resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

TKDK Hibe Destekleri İçin Başvuru Yol Haritası Nasıl Olmalıdır?

Çağrı ilanları ile açılan uygun bir program olduğunda, 65 yaş altındaki devlete vergi borcu ve SGK borcu bulunmayan çiftçilerimiz başvuru yapabilirler. Başvuru yapılmasının daha sonrasında, ardından  http://www.tkdk.gov.tr/IlKoordinatorlukleri adresinde yer alan il koordinatörlüklerine  yapılacak yatırım ile başvuru yapılması gerekecektir. Ardından başvuru sahibinden yapacağı yatırımı kendi öz kaynakları ile yapması istenecektir.

Kendi özkaynağı yetersiz olan kişilere, kurumun anlaşmalı olduğu bankalar ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından kredi kullandırılacaktır. Projenin onaylanması halinde; çiftçilerle sözleşme imzalanarak, çiftçinin yaşı, yatırım yaptığı proje ve yatırım yaptığı iş kolu ile birlikte yatırımın yapıldığı il bilgileri değerlendirilerek %70 oranına kadar, belirlenen oranda hibe verilecektir.

TKDK 2022 Yılı Destek Programı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olup 42 ilde (Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat) faaliyet göstermektedir. TKDK, faydalanıcılara Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’ndan uygun harcamalar karşılığında mali destek sağlamaktadır. Destek oranı, başvuru yapılan sektöre ve başvuru sahibinin statüsüne göre değişiklik göstermektedir.

TKDK 11. Başvuru Çağrı İlanı Neleri Kapsıyor?

TKDK, 14 Ocak 2022 tarihinde 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) için On Birinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmıştır. Çağrı kapsamında Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri kapsamında;

 • Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi,
 • Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi
 • İşlenmesi ve Paketlenmesi
 • Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler
 • Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • Makine Parkları ve Yenilenebilir Enerji Tesisleri

sektörlerinde hazırlanan projeler desteklenecektir.

Destek oranı, Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat illeri için %65, Afyonkarahisar, Amasya, Aksaray, Ankara, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Giresun, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Trabzon, Uşak, Van illeri için ise %55-65 olacaktır. Çağrının destek bütçesi 40.000.000 Avro’dur.

Uygun ve uygun olmayan harcama kapsamında yapım işi içermeyen başvurular için başvurular 19.01.2022 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 16.02.2022 tarihinde saat 21:00’da sona erecektir. 18.02.2022 tarihinde saat 18:00’den sonra yapılan kabul edilmeyecektir.

Uygun ve uygun olmayan harcama kapsamında yapım işi içeren başvurular için başvurular 21.01.2022 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 23.03.2022 tarihinde saat 21:00’da sona erecektir. 23.03.2022 tarihinde saat 18:00’den sonra yapılan kabul edilmeyecektir.

TKDK Destekleri ile ilgili görüşlerinizi Yorumlar bölümümüzden bizimle ve değerli okuyucularımız ile paylaşabilirsiniz.

Yorum yapın