Elektrik Aboneliği Nasıl Yapılır?

5/5 - (1 vote)

Elektrik Aboneliği Nasıl Yapılır? yeni bir eve taşınırken ya da yeni iş kurarken herkes tarafından merak edilen hususlardan biridir. Bu hususların bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Birçok insan tarafından özellikle bu hususlar dahilinde kalan abonelikler merak edildiği için konu ile ilgili detaylı bilgi verilmesi oldukça önemlidir. Yeni bir eve taşınmadan önce kişilerin elektrik, su ve doğalgaz açtırma işlemlerini belirtilen hususlar dahilinde yaptırması gerekmektedir. Bazı yapıların abonelik kayıtları bulunurken bazı yapılarda abonelik kaydı yoktur. Bu iki durum için farklı işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Elektrik aboneliğinin nasıl yapıldığı birçok gerçek ya da tüzel kişi tarafından merak edilen hususlardan bir tanesidir. Peki Elektrik Abonelik işlemi nasıl yapılmaktadır? Abonelik için gerekli belgeler nelerdir?

Elektrik Aboneliği Nasıl Yapılır? Abonelik Fiyatları **2021

Elektrik Aboneliği Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır?

Eğer kişi, elektrik abonelik işlemi olmayan bir daireye taşınıyorsa bu durumda ilgili kişinin abonelik işlemlerini yaptırması gerekmektedir. Abonelik işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişi hangi ilde ikamet ediyorsa eğer o ilin elektrik dağıtım şirketinin şubelerine gitmesi ve abone bağlantı işlemlerini yaptırması gerekmektedir. Bilindiği üzere işlemlerin yaptırılabilmesi için bazı belgelere sahip olunması gerekmektedir. Bu belgeler dahilinde elektrik abonelik işlemleri yaptırılabilmektedir.

Elektrik Aboneliği Nasıl Alınmaktadır?

Evde elektrik var ise sadece aboneliği kişinin üzerine aldırması gerekmektedir. Bu durumda internet üzerinden abonelik işlemleri yaptırılabilmektedir. Dağıtıcı şirketin internet sitesi üzerinde, elektrik aboneliği alma konusunda gerekli bilgilendirmeler bulunmaktadır. Dağıtıcı şirketin internet sitesine giriş yaparak kişi aboneliği üzerine hızlı ve kolay bir şekilde alabilir. Elektrik açtırma işlemleri, dağıtıcı şirketin şubelerine gidilerek de gerçekleştirilebilir. Elektrik abonelik işleminin gerçekleştirilmesi için bazı evraklara sahip olunması, bu evraklar dahilinde işlemlerin yaptırılması gerekmektedir.

Elektrik Aboneliği için Gerekli Evraklar

Elektrik aboneliğinde yaptırmak isteyen kişilerin bazı belgelere sahip olması gerekmektedir. Elektrik aboneliği için gerekli evraklar şunlardır:

 • İskan raporu
 • Onaylı elektrik projesi
 • Nüfuz cüzdanı
 • Mülkiyete ait bir belge (ikametgah, tapu, kira kontratı vb.)
 • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi

Bu belgeler ile birlikte kişi, dağıtım şirketinin şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Kiracı Elektrik Aboneliği için Gerekli Evraklar

Kiracı elektrik aboneliği için gerekli evraklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Kira sözleşmesi
 • Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi
 • Başvuru yapacak olan kişinin nüfus cüzdanı
 • Tesisat numarası (fatura)

Yukarıda sıralanmış olan belgeler dahilinde kişiler, ilgili dağıtım şirketinin şubelerine giderek işlemlerini yaptırabilmektedir.

Elektrik Aboneliği için Nereye Başvuru Yapılması Gerekmektedir?

Elektrik aboneliğinin gerçekleştirilebilmesi için abonelik işlemlerini yaptırmak isteyen kişilerin, gerekli evraklar ile birlikte bulundukları şehirde yer alan elektrik dağıtım şirketlerinin şubelerine gitmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Elektrik Aboneliği Nasıl Yapılır? Abonelik Fiyatları **2021

Depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlara yönelik güvence sağlayan ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sunulmakta olan sigorta, Zorunlu Deprem Sigortası olarak adlandırılmaktadır. Bilindiği üzere elektrik aboneliği için DASK poliçesi yetkili kişiler tarafından istenmektedir.

2022 Elektrik Abonelik Ücreti Ne Kadar?

2022 yılında elektrik aboneliği ile ilgili fiyatların ne olacağı oldukça merak edilen konuların başında yer almaktadır. 2022 elektrik abonelik fiyatları konusunda resmi açıklamaların yapılması sonrasında bu konu netleşecektir.

Sık Sorulan Sorular

Elektrik aboneliğine dair, oldukça fazla şey merak edilmektedir. İnsanların merak ettikleri sorulardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Vefat Eden Bir Kişinin Elektrik Aboneliği Nasıl Devredilir?

Elektrik aboneliğine dair işlemler, elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle vefat eden kişinin elektrik aboneliği iptali, ilgili elektrik dağıtım şirketlerinin şubelerine gidilerek yapılmalıdır. Vefat eden kişinin akrabası, kişinin elektrik aboneliğini ölüm kağıdı ile birlikte üstüne alabilmektedir.

Elektrik Aboneliği İşlemleri İnternet Üzerinden Yapılabilir mi?

İnternet kullanımının yaygınlaşması, insanların birçok işlemlerini online bir şekilde yapabilmesini mümkün kılmaktadır. Peki elektrik aboneliğinin internet üzerinden yapılması mümkün müdür? Eğer ikamet edilen şehirdeki ilgili elektrik dağıtım şirketleri hizmetlerini e-devlet kapısına taşımışlarsa kişiler abonelik işlemlerini internet üzerinden yapabilmektedir.

Bu nedenle kişilerin bulundukları ildeki elektrik dağıtım şirketini e-devlet üzerinden araştırması gerekmektedir. İlgili kurum e-devlet üzerinden hizmet vermiyorsa eğer kişilerin dağıtım şirketinin şubelerine giderek işlemlerini şahsen yapması gerekmektedir.

Elektrik Aboneliği Nasıl Yapılır? Abonelik Fiyatları **2021

Kirada Oturan Bir Kişi Elektrik Abonesi Olmak Durumunda mıdır?

Kirada oturan bir kişinin elektrik abonesi olması gerekmektedir. Elektrik aboneliğini üzerine almak durumunda olan kiracı, gerekli belgeler ile elektrik dağıtım firmasının şubelerine giderek işlemlerini yaptırabilir. Kiracının abonelik işlemleri için yanında bulundurması belgeler şu şekildedir:

 • İlgili kişinin nüfus cüzdanı
 • Kira sözleşmesi
 • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) poliçesi
 • Tesisat numarası (fatura)

Bu belgeler ile birlikte kişi abonelik işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Elektrik Güvence Bedeli Nedir?

Elektrik dağıtım şirketinin, kişinin elektrik borcunu ödememesi ihtimaline karşılık olarak abonelik esnasında kişiden aldığı bedele elektrik güvence bedeli denilmektedir. Sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda ya da müşteri serbest tüketici ise ve bu hakkını kullanmak sureti ile farklı bir tedarikçi firmaya geçmişse bu bedel kişiye iade edilmektedir.

Önceki Elektrik Aboneliğinin Feshi Nasıl Yapılmaktadır?

Eski abonelik sözleşmesini feshetmek isteyen kişinin elektrik dağıtım şirketine başvuru yapması gerekmektedir. Elektrik dağıtım şirketlerinin bazıları, fesih işlemlerini hızlandırabilmek amacı ile online abonelik fesih hizmeti sunmaktadır. Elektriğin kesilmesini isteyen kişinin, başvuru sırasında elektriğin kesilmesini istediği tarihi açık bir şekilde belirtmesi gerekmektedir.

Tarih verilmediği takdirde elektrik, maksimum 3 iş günü içerisinde kesilecektir. Son tüketim borcu ödenmeden fesih işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Sözleşme sonlandırma tarihinden sonra yapılacak olan tüketimlerin faturaya yansıtılması söz konusu değildir.

Elektrik Aboneliğinin İptali için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Elektrik aboneliği iptali için gerekli belgeler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Aboneliği iptal ettirecek olan kişinin nüfus cüzdanı
 • Abone veya tesisat numarası
 • Kişinin banka hesabının IBAN numarası
 • İş yerleri için imza sirküleri
 • Abone adına bir başkasının başvurması durumunda, abonelik veya sözleşme sonlandırma ya da fesih yetkisini içeren ifade bulunması koşulu ile noter onaylı vekaletnamenin aslı / ıslak imzalı yetki belgesi

Bu belgeler dahilinde abonelik iptali gerçekleştirilebilmektedir.

Güvence Bedeli İadesi Nedir?

Elektrik dağıtım şirketleri, abonelerinin herhangi bir sebepten ötürü borçlarını ödememesi ihtimaline karşın abonelerden güvence bedeli olarak adlandırılan bir bedeli tahsis etmektedir. Eğer sözleşme iptal edilirse ya da abone serbest tüketici ise ve farklı bir elektrik dağıtım şirketine geçiş yapmak istiyorsa, mevcut elektrik dağıtım şirketi tarafından müşteriye güvence bedeli iadesi verilmektedir. Güvence bedeli, açıklanan enflasyon verilerine göre güncellenmektedir. Aboneliğini iptal eden tüketiciye ödenecek olan bedel ise güncel güvence bedeli üzerinden abonenin son tüketimi düşürülerek maksimum 5 iş günü içerisinde ödenmektedir.

Abonelik Devri Yapmama Cezası Nedir?

Başkalarının elektrik faturasını ödeyerek yani kendi adına satış sözleşmesi yapmadan elektrik tüketen kişi, usulsüz bir şekilde elektrik kullandığı için çeşitli cezalara uğramaktadır. Çünkü bu şekilde hareket eden kişi, usulsüz kullanım yapmış olur. Kişinin usulsüz kullanım yaptığı tespit edildiğinde kişiye ihbarname bırakılmaktadır.

İhbarnamede bulunan süre içerisinde kişinin aboneliği kendi üzerine alması gerekmektedir. Aboneliği kendi üzerine almayan kişinin kullandığı elektrik kesilmektedir. Kesilen elektriğin tekrar açılması için usulsüz kullanım cezası, kesme açma bedelinin 5 katı olacak şekilde uygulanmaktadır. Bu nedenle kişilerin mutlaka abonelik devri yaptırması gerekmektedir.

Yorum yapın